نگرش کارشناسان پژوهشی و کارکنان مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری به نقش فناوری های اطلاعاتی در توانمندسازی آنان


نگرش کارشناسان پژوهشی و کارکنان مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری به نقش فناوری های اطلاعاتی در توانمندسازی آنان


نگرش کارشناسان پژوهشی و کارکنان مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری به نقش فناوری های اطلاعاتی در توانمندسازی آنان

مقاله ۲، دوره ۵۰، شماره ۲، تابستان ۱۳۹۵، صفحه ۳۰۵-۳۱۹  XML

نوع مقاله: مقاله پژوهشینویسنده محمد رضا قانع مرکز منطقه ایچکیدههدف: هدف پژوهش حاضر بررسی نقش فناوری های اطلاعاتی در توانمندسازی کارکنان مرکز منطقه ای است و بر این پیش فرض استوار است که فناوری اطلاعات در احساس خودکارآمدی، خودمختاری، معناداری، اثرگذاری و اعتماد و اطمینان کارشناسان پژوهشی و کارکنان این مرکز تأثیر گذار است
روش شناسی: روش پژوهش پیمایشی و ابزار آن پرسشنامه استاندارد توانمندسازی روان شناختی اسپریتزر و پرسشنامه فناوری اطلاعات که با استفاده از پرسشنامه علومی، حجازی و شیخ شجاعی می باشد.
یافته ها: از نظر کارکنان مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری به کارگیری فناوری اطلاعات با توانمندسازی کارشناسان پژوهشی و کارکنان مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری رابطه مثبت و معناداری داشته (۰۰۳/۰< P) و استفاده از این فناوری ها موجب افزایش میزان توانمندسازی آن ها می گردد. همچنین فناوری اطلاعات نقشی در خودکارآمدی ( >α۰۷۸/۰= P) و خودمختاری ( >α۲۷۹/۰= P) کارکنان و کارشناسان پژوهشی مورد مطالعه نداشته است. نگرش کارکنان مرکز استفاده از فناوری اطلاعات در احساس معناداری(۰۰۲/۰= P)، احساس اثرگذاری (۰۸۲/۰= P)و احساس امنیت و اعتماد (۰۰۲/۰= P)آنان نقش مثبت و معناداری دارد.
نتیجه گیری: سازمان ها از جمله مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری می توانند با استفاده از فناوری های نوین در انجام کارها و آموزش و تشویق پرسنل خود در این رابطه موجب افزایش توانمندی های آنان و در نتیجه بهبود عملکرد سازمان گردند.کلیدواژه ها فناوری های اطلاعاتی؛ توانمندسازی؛ مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریعنوان مقاله [English]Regional Information Center for Science and Technology employees’ attitudes toward relationship between IT and their empowermentچکیده [English]Purpose: this study aims to determine the relationship between the roles of information technology and Regional Information Center for Science and Technology (RICeST) employees’ empowerment.
Methodology: To this end, we employed survey research using Spreitzer psychological empowerment questionnaire and a modified IT questionnaire based on Olumi, Hejazi, and Shikh Sojaei questionnaire.
Findings: The results showed a statistical significant between RICeST employees’ attitudes toward the role of IT on their empowerment (P<0.0003). Generally, employees in RICeST would feel IT could increase their competencies in work environment. Further investigations uncovered that the relationship between IT and self-efficacy (P=0.087>α) and self-determination is not statistically significant (P=0.279>α). This result showed IT has no impact on self-efficacy and self-determination of RICeST employees regarding empowerment. On the contrary, they believed IT has positive and significant influence on their meaning (P=0.002), personal impact (P=0.082), and trust (P=0.002) in connection with employees’ empowerment.
Conclusion: Organizations as well as RICeST using new information technologies for administrative activities, training, and encouraging the staffs in this regard, can increase their abilities and improve the organization performances.کلیدواژه ها [English] Information Technology, Empowerment, Regional Information Center for Science and Technologyمراجع

آمار

تعداد مشاهده مقاله: ۱۵

رباتیک؛ زمینه ای جدید برای نوآوری و توسعه کارآفرینی در بخش دامپروری


رباتیک؛ زمینه ای جدید برای نوآوری و توسعه کارآفرینی در بخش دامپروری


رباتیک؛ زمینه ای جدید برای نوآوری و توسعه کارآفرینی در بخش دامپروری

مقاله ۲، دوره ۳، شماره ۳، زمستان ۱۳۹۵، صفحه ۱۹-۳۸  XML
اصل مقاله (۹۷۴ K)

نوع مقاله: علمی-مروریشناسه دیجیتال (DOI): 10.22069/jead.2017.11635.1204نویسنده حسن مسعودی هیات علمی/ دانشگاه شهید چمران اهوازچکیدهبا توسعه علم و فناوری در سال های اخیر ربات های گوناگونی برای انجام عملیات مختلف در بخش کشاورزی ساخته شده اند. زیربخش دامپروری نیز از این قاعده مستثنی نیست و ربات ها و تجهیزات خودکار در دامداری‌ها قابل استفاده اند. فناوری‌های نوین زمینه های مساعدی برای توسعه کارآفرینی در هر بخشی از جمله دامپروری می باشند. ماشین های خودکار شیردوشی، تجهیزات خودکار تغذیه علوفه و تمیزکننده اصطبل و سامانه های خودکار مراقبت از دام که در واقع ربات‌های دامداری می باشند، تولید شده و به دامپروری کشورهای توسعه یافته وارد شده اند و در آینده ای نزدیک در دامپروری کشور ما نیز استفاده خواهند شد. لذا آشنایی با ماشین های خودکار دامداری برای توسعه کارآفرینی در زمینه فناوری های نوین در بخش دامپروری ضروری است. در این مقاله انواع ربات های قابل استفاده در دامداری ها در چهار گروه ربات های شیردوش، ربات های تغذیه علوفه به دام، ربات های تمیز کننده دامداری و ربات های مراقبت از دام دسته بندی شده، اجزاء و نحوه کار آنها نیز تشریح شده است. با این هدف که ضمن آشنایی محققین کشور با این زمینه جدید از کاربرد ربات ها، فتح بابی باشد برای تحقیق و توسعه و کارآفرینی در این زمینه و فراهم آوردن امکان تولید و بکارگیری ربات ها در بخش دامپروری کشور.کلیدواژه ها رباتیک؛ دامپروری؛ کارآفرینی؛ شیردوشی؛ تغذیه علوفه

آمار

تعداد مشاهده مقاله: ۳

تعداد دریافت فایل اصل مقاله: ۸

مقدمه ای بر منطق فازی Fuzzy Logic


مقدمه ای بر منطق فازی Fuzzy Logic


مقدمه ای بر منطق فازی Fuzzy Logic

مفاهیم
نادقیق بسیاری در پیرامون ما وجود دارند که آنها را به صورت روزمره در
قالب عبارتهای مختلف بیان می کنیم . به این جمله دقت کنید: ” هوا خوب
است.” هیچ کمیتی برای خوب بودن هوا مطرح نیست تا آن را اندازه بگیریم بلکه
این یک حس کیفی است. در واقع مغز انسان با در نظر گرفتن فاکتور های مختلف
و بر اساس تفکر استنتاجی جملات را تعریف و ارزش گذاری می نماید که مدل
سازی آنها به زبان و فرمولهای ریاضی اگر غیر ممکن نباشد کاری بسیار پیچیده
خواهد بود.منطق فازی تکنولوژی جدیدی است که شیوه هایی را که بر ای طراحی و
مدل سازی یک سیستم نیازمند ریاضیات پیچیده و پیشرفته است، با استفاده از
مقادیر زبانی و دانش فرد خبره جایگزین می سازد.
منطق فازی:
اگر از ما پرسیده شود منطق فازی چیست شاید ساده ترین پاسخ بر اساس شنیده
ها این باشد که Fuzzy Logic یا Fuzzy Theory یک نوع منطق است که روش های
نتیجه گیری در مغز بشر را جایگزین می کند.مفهوم منطق فازی توسط دکتر لطفی
زاده ، پروفسور دانشگاه کالیفورنیا در برکلی، ارائه گردید و نه تنهابه
عنوان متدولوژی کنترل ارائه شد بلکه راهی برای پردازش داده ها، بر مبنای
مجاز کردن عضویت گروهی کوچک به جای عضویت گروهی دسته ای ارائه کرد.به جهت
نارسا ونا بسنده بودن قابلیت کامپیوتر های ابتدایی تا دهه ۷۰ این تئوری در
سیستم های کنترلی به کار برده نشد.
پروفسور لطفی زاده اینطور
استدلال کرد که بشر به ورودیهای اطلاعاتی دقیق نیازی ندارد بلکه قادر است
تا کنترل تطبیقی را به صورت بالایی انجام دهد.پس اگر ماکنترل کننده های
فیدبک را در سیستم ها طوری طراحی کنیم که بتواند داده های مبهم را دریافت
کند، این داده ها میتوانند به طور ساده تر و موثرتری در اجرا به کار برده
شوند.
باین تعاریف منطق فازی دارای این قدرت است که در تنظیم سیستم
ها از میکرو کنترلهای ساده وکوچک و جاسازی شده گرفته تا PC های چند کاناله
شبکه شده بزرگ یاسیستم های کنترلی به کار برده شود.این منطق دارای قدرت
اجرایی در سخت افزار ،نرم افزار یا ترکیبی از هر دوی اینهاست.در واقع منطق
فازی راه ساده ای را برای رسیدن به یک نتیجه قطعی و معین بر پایه اطلاعات
ورودی ناقص ، خطا دار، مبهم ودوپهلو فراهم میکند.منطق فازی یک قانون ساده
بر مبنای ” IF x And y THEN z ” را بیان میکند.
به عنوان مثال به جای برخورد با اصطلاحاتی نظیر

“SP=500F” ،”۲۱۰<TEMP<220″ ،”T<1000F”

اصطلاحاتی نظیر

“IF (process is too cool) AND (process is getting colder) THEN

Or

“IF (process is too hot) AND (process is heating rapidly) THEN
به کار برده شود.
درست مثل
کاری که در هنگام دوش گرفتن انجام می دهیم: در صورتی که آب خیلی سرد یا
خیلی گرم باشد بدون اینکه از درجه دقیق آب اطلاعی داشته باشیم تنها بر
اساس پردازش انجام شده در مغز به کمک دریافت دمای هوا از طریق حسگرهای
پوست با کمی سختی کشیدن آب را به سرعت به دمای دلخواه در می آوریم یا آنکه
میتوانیم در یک اتاق به اشیاءگوناگونی نگاه کنیم وتصمیم بگیریم کدامیک
بیشتر شبیه صندلی است ویا به مردم نگاه کنیم و بگوییم کدامیک شبیهJohn
Wayne ویا کدامیک بیشتر شبیه گاندی است.منطق فازی قادر به تقلید اینگونه
رفتارها اما با سرعت بسیار بالایی است.از طرفی باید به این نکته هم توجه
کنیم که تمامی سیستم های طبقه بندی ساخته ذهن انسان هستند و برچسب درست تا
زمانی به یک سیستم طبقه بندی نسبت داده میشود که سیستم کنترلی دیگر آن را
رد نکند مثلا در تئوری نسبیت دیگر درست نیست بگوییم زمین دور خورشید
میگردد پس خورشید هم دور زمین می گردد! یا به عنوان مثال دیگر، کشف موجودی
عجیب در استرالیا که پلاتی پوس نامیده می شودو بر خلاف پستانداران دیگر
همانند خزندگان تخم میگذارد و جوجه های جوان را شیر می دهد! با این تعاریف
می توان گفت که منطق فازی یک تکنولوژی کنترلی بسیار قدرتمند است که به جای
ساختن یک حصار در اطراف یک طبقه بندی سعی دارد آن را به گونه ای توصیف کند
که به ایده نزدیک تر است.

متغیر های زبان شناختی :
در
زندگی روزمره ،کلماتی را به کار می بریم که اغلب برای توصیف متغییر ها
استفاده می شوند. به عنوان مثال هنگامیکه می گوییم ” امروز سرد است ” یا
“دمای هوا امروز پایین است ” از واژه ” پایین ” برای توصیف ” دمای هوای
امروز ” استفاده کرده ایم به این معنی که متغیر دمای هوای امروز واژه
“پایین” را به عنوان مقدار خود پذیرفته است.واضح است که متغیر ” دمای هوای
امروز ” میتواند مقادیری نظیر˚۳،˚۱۰-،˚۸-،˚۲۴و… را اختیار کند.هنگامیکه
یک متغیر ، اعداد را به عنوان مقدار بپذیرد ما یک چهارچوب ریاضی مشخص برای
فرموله کردن آن داریم اما هنگامیکه متغیر واژه ها را به عنوان مقدار
میگیرد در آن صورت چهارچوب مشخص برای فرموله کردن آن درتئوری ریاضیات
کلاسیک نداریم. در واقع در سیستم های عملی اطلاعات مهم از دو منبع سرچشمه
می گیرند : یکی از منابع افراد خبره که دانش و آگاهیشان را دردر مورد
سیستم با زبان طبیعی تعریف میکنند و منبع دیگر اندازه گیری ها و مدل های
ریاضی هستند که از قواعد فیزیکی مشتق شده اند .بنابر این یک مساله مهم
ترکیب این دو نوع اطلاعات در طراحی سیستم هاست. برای انجام این ترکیب سوال
کلیدی این است که چگونه می توانیم دانش بشری را به یک فرمول ریاضی تبدیل
کنیم ؟
برای اینکه چنین چهارچوبی به دست آوریم مفهوم متغیر های
زبانی تعریف شده است. در صحبت های عامیانه اگر یک متغیر بتواند واژه هایی
از زبان طبیعی را به عنوان مقدار بپذیرد یک متغیر زبان شناختی نامیده
میشود. برای فرموله کردن واژه ها در گزاره های ریاضی از مجموعه های فازی
برای مشخص کردن واژه ها استفاده میکنیم و تعریف میکنیم: ” اگر یک متغیر
بتواند واژه هایی از زبان طبیعی را به عنوان مقدار خود بپذیرد آنگاه متغیر
زبان شناختی نامیده میشود که واژه ها بوسیله مجموعه های فازی در محدوده ای
که متغیر ها تعریف شده اند مشخص می گردد . ” پروفسور لطفی زاده در سال
۱۹۷۳ مفهوم زبان شناختی یا متغیر های فازی را ارائه داد .در واقع یکی از
ویژگی های منطق فازی در استفاده از ساختار قانون پایه منطق فازی است که در
طی آن مسائل کنترلی به یک سری قوانین IF x And Y THEN z تبدیل میشوند که
پاسخ گوی خروجی مطلوب سیستم برای شرایط ورودی داده شده به سیستم می باشد.
این قوانین ساده و آشکار برای توصیف پاسخ دهی مطلوب سیستم با اصطلاحاتی از
متغییر های زبان شناختی به جای فرمول های ریاضی استفاده می شوند.
نکته جالب اینجاست که اگرچه سیستم های فازی پدیده های غیر قطعی و نامشخص
را توصیف می کند با این حال تئوری فازی یک تئوری دقیق می باشد.

اجزای ابتدایی و اصول اولیه تئوری مجموعه فازی :
در قسمتFuzzier یا مبدل فازی ، متغییر های با مقادیر حقیقی به یک مجموعه
فازی تبدیل شده از طریق ماشین رابط فازی و قوانین پایه نتایج به قسمت غیر
فازی ساز یا Defuzzier منتقل شده که یک مجموعه فازی را به یک متغیر با
مقدار حقیقی تبدیل می کند.به بیان دیگر اطلاعات ورودی اغلب مقادیری پیچیده
اند واین اعدادبه مجموعه های فازی تبدیل می گردند.مدل ها بر اساس منطق
فازی شامل قوانین اگر ،آنگاه تفسیر می گردند. حقیقت آن است که بعد از
عبارت اگریک منطق مقدم بیان می گردد و بر اساس آن ما حقیقت دیگر را مورد
بررسی قرار می دهیم که بعد ا زآنگاه می ایدو در آن نتیجه کار توضیح داده
می شود.در واقع منطق فازی تجربه و دانش انسانی را به صورت ترکیبی از اعداد
در مقابل وی قرار می دهد و او را قادر می سازد تا تصمیمی بر اساس ریاضیات
و منطق بگیرد.