بررسی تأثیر قابلیت‌های بازاریابی بر عملکرد کسب و کارهای کوچک و متوسط


بررسی تأثیر قابلیت‌های بازاریابی بر عملکرد کسب و کارهای کوچک و متوسط


بررسی تأثیر قابلیت‌های بازاریابی بر عملکرد کسب و کارهای کوچک و متوسط

مقاله ۱، دوره ۳، شماره ۴، زمستان ۱۳۹۵، صفحه ۱-۱۶  XML
اصل مقاله (۲۲۲ K)

نوع مقاله: علمی-مروریشناسه دیجیتال (DOI): 10.22069/jead.2017.12033.1218نویسندگان نسرین منگلی۱ ؛ روح الله رضایی ۲ ؛ لیلا صفا۳۱دانشجوی دکتری ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه زنجان، ۲دانشیار، گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی دانشگاه زنجان۲۲دانشیار، گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی دانشگاه زنجان۳استادیار گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی دانشگاه زنجانچکیدهدر محیط کسب و کار پویای امروزی، کسب و کارها برای ماندن در صحنه رقابت و برای حفظ مزیت رقابتی خود در بین رقباء باید درک عمیقی بر روی عملکرد خود داشته باشند. نتایج بررسی‌ها حاکی از آن است که عوامل زیادی بر روی بهبود و تقویت عملکرد کسب و کارهای کوچک و متوسط تأثیرگذار هستند که در این میان، بسیاری از محققان و صاحبنظران تاکید ویژه‌ای بر روی قابلیت‌های بازاریابی داشته و آن را یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین کننده بقاء کسب و کارها در نظر می‌گیرند. با توجه به اهمیت موضوع، هدف اصلی این مقاله که مبتنی بر مرور وسیع ادبیات نظری و تجربی مرتبط و منابع کتابخانه‌ای می‌باشد، بررسی مفهوم و ابعاد قابلیت‌های بازاریابی و تأثیر آن بر عملکرد کسب و کارهای کوچک و متوسط بود. بر اساس نتایج تحقیق مشخص شد که قابلیت‌های بازاریابی به منزله یک مکانیسم کلیدی در کسب و کارها به شمار می‌رود که با شناسایی منابع محسوس و نامحسوس، تشخیص و بهره‌برداری از فرصت‌های جدید در بازار و گردآوری اطلاعات و نیازهای مرتبط با مشتریان و در نتیجه برقراری ارتباط مؤثرتر با آنان، نقش مهمی را در افزایش سطح عملکرد کسب و کارهای کوچک و متوسط ایفا می‌نمایند.کلیدواژه ها قابلیت‌های بازاریابی؛ کسب و کارهای کوچک و متوسط؛ عملکرد

آمار

تعداد مشاهده مقاله: ۲

بررسی مدل دانشگاه کارآفرین در مراکز آموزش عالی کشاورزی


بررسی مدل دانشگاه کارآفرین در مراکز آموزش عالی کشاورزی


بررسی مدل دانشگاه کارآفرین در مراکز آموزش عالی کشاورزی

مقاله ۲، دوره ۳، شماره ۴، زمستان ۱۳۹۵، صفحه ۱۷-۳۷  XML
اصل مقاله (۲۴۷ K)

نوع مقاله: علمی-مروریشناسه دیجیتال (DOI): 10.22069/jead.2017.10905.1167نویسندگان رضا موحدی۱ ؛ مرجان سپه پناه ۲۱دانشیار و مدیر گروه ترویج و آموزش کشاورزی-دانشگاه بوعلی سینا۲دانشجوی دکتری ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی-دانشگاه بوعلی سیناچکیدهامروزه توسعه و رشد اقتصادی دانش و اطلاعات مهم‌ترین عامل است و آینده اجتماعات مدرن با اقتصاد پویا درگرو افزایش میزان رقابت، توجه به خلاقیت و نوآوری است. در این شرایط دانشگاه به‌عنوان اثرگذارترین نهاد در جامعه شناخته می‌شود. به همین علت دانشگاه به‌منظور هماهنگی با توسعه اقتصادی می‌بایست از نقش سنتی خود خارج شود و برای خلق ایده و تولید دانش جدید تلاش کند و درنهایت بتواند آن‌ها را به عمل تبدیل نماید. لذا دانشگاه‌هایی می‌توانند از نقش سنتی خود خارج شوند که پویا و کارآفرین باشند و بتوانند ارزش‌های مدیریتی و تخصصی را تلفیق و پرورش دهند. دانشگاه کارآفرین می‌بایست به ایجاد توازن بین تحقیق، آموزش و دسترسی به منابع متنوع بپردازند. لذا برای ایجاد یک دانشگاه کارآفرین در بخش کشاورزی لازم است تا یک دیدگاه سیستمی، جامع، کلی‌گرا به وجود آید و شاخص‌های اصلی در دانشگاه کارآفرین مدنظر قرار داده شود. در این مطالعه مشخص شد که مهم‌ترین شاخص‌های دانشگاه کارآفرین شامل تعامل مستمر با صنعت، نشست‌های تخصصی با صاحبان صنایع، ایجاد مراکز پارک علم و فناوری در دانشگاه‌ها و ایجاد فرصت‌های مطالعاتی در حوزه‌های مختلف کارآفرینی است.کلیدواژه ها “کارآفرینی”؛ “دانشگاه کارآفرین”؛ “آموزش کارآفرینی”؛ “دانشگاه نوآور”

آمار

تعداد مشاهده مقاله: ۲

تعداد دریافت فایل اصل مقاله: ۱

تحلیلی بر عوامل مؤثر بر توسعه‌ی کارآفرینی سازمانی در تعاونی‌ها


تحلیلی بر عوامل مؤثر بر توسعه‌ی کارآفرینی سازمانی در تعاونی‌ها


تحلیلی بر عوامل مؤثر بر توسعه‌ی کارآفرینی سازمانی در تعاونی‌ها

مقاله ۶، دوره ۳، شماره ۴، زمستان ۱۳۹۵، صفحه ۸۹-۱۰۱  XML
اصل مقاله (۳۱۰ K)

نوع مقاله: مقاله تحلیلیشناسه دیجیتال (DOI): 10.22069/jead.2017.9489.1111نویسندگان احسان خسروی ۱ ؛ سعید غلامرضایی۲ ؛ مهدی رحیمیان۲ ؛ مرتضی اکبری۳۱دانشجوی دانشگاه خرم آباد۲استادیار گروه توسعه روستایی دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان۳استادیار گروه کارآفرینی در فناوری دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهرانچکیدهیکی از بخش‏‌های مهم اقتصاد کشور که در قانون اساسی نیز بر آن تاکید شده ، بخش تعاون است. تعاونی‌ها نوعی موسسه خود گردان هستند که از اتحاد داوطلبانه افراد جهت دستیابی به اهداف و خواست‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از طریق ایجاد کسب و کارهای با مالکیت مشترک و مدیریت دمکراتیک، تشکیل شده‌اند. متاسفانه این نهاد اقتصادی– اجتماعی نتوانسته است در کشور رشد و توسعه یابد. یکی از این دلایل، عدم توجه به نهادینه شدن پدیده کارآفرینی سازمانی است. وجود این مهم، مسبب پایداری، ماندگاری و پویایی این نوع کسب و کارها خواهد شد. مطالعه مروری حاضر با هدف تبیین کارآفرینی سازمانی و واکاوی عوامل موثر بر آن با تاکید بر زیربخش شرکت‌های تعاونی‌ها انجام گرفته است. با بررسی و تحلیل مطالب این مقاله مروری می‌توان عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی سازمانی را در ۸ دسته جای داد که شامل عوامل مالی- اقتصادی، زیرساختی، مدیریتی، اجتماعی، ارتباطی- اطلاعاتی، آموزشی، قانونی و فرهنگ سازمانی می‌باشد.کلیدواژه ها توسعه‌ی کارآفرینی؛ کارآفرینی سازمانی؛ تعاونی‌ها‌

آمار

تعداد مشاهده مقاله: ۱

تعداد دریافت فایل اصل مقاله: ۳

ارائه ی الگوی مفهومی مؤلفه های خرد و کلان نظام آموزش کارآفرینی


ارائه ی الگوی مفهومی مؤلفه های خرد و کلان نظام آموزش کارآفرینی


ارائه ی الگوی مفهومی مؤلفه های خرد و کلان نظام آموزش کارآفرینی

مقاله ۳، دوره ۳، شماره ۴، زمستان ۱۳۹۵، صفحه ۳۹-۵۴  XML
اصل مقاله (۲۰۸ K)

نوع مقاله: مقاله پژوهشیشناسه دیجیتال (DOI): 10.22069/jead.2017.12102.1222نویسندگان صبا اجاقی ۱ ؛ بیژن رضایی۲ ؛ نادر نادری۲ ؛ حبیب جتعفری۳۱کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی، آموزش و ترویج کارآفرینی، دانشگاه رازی کرمانشاه۲استادیار گروه مدیریت و کارآفرینی، دانشگاه رازی کرمانشاه۳استادیار گروه آمار، دانشگاه رازی کرمانشاهچکیدهامروزه آموزش کارآفرینی به یکی از مهم‌ترین و گسترده‌ترین فعالیت‌های دانشگاه‌ها تبدیل شده است. به دلیل این رسالت مهم، کیفیت خدمات در آموزش عالی در طی دو دهه‌ی اخیر توجه فزاینده‌ای را به خود جلب نموده است و به یک هدف مهم تبدیل شده است. در این پژوهش، با استفاده از روش کتابخانه‌ای و توصیفی، عوامل و مؤلفه‌های اثرگذار بر آموزش کارآفرینی در سطح خرد و کلان مشخص گردید و سپس الگوی مفهومی مؤلفه‌های اثر گذار بر نظام آموزش کارآفرینی ترسیم گردید. در این مدل، دانشجویان به عنوان ورودی های یک سیستم آموزشی، وارد محیط آموزشی شده و تحت تأثیر فرآیند آموزش قرار می‌گیرند و در نهایت خروجی نظام آموزشی، نیروهای متخصص، کارآفرین و مورد نیاز بازار کار خواهند بود. آموزش‌های کارآفرینی در سطح کلان، متأثر از محیط سیاسی، محیط اقتصادی، محیط فرهنگی و در سطح خرد متأثر از اهداف آموزش کارآفرینی، محتوای دروس کارآفرینی، برنامه‌ها و سیاست‌های دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، مهارت‌های مدرسان و مرببان کارآفرینی و روش تدریس می‌باشد.کلیدواژه ها آموزش کارآفرینی؛ محیط کلان؛ محیط خرد؛ مدل مفهومی

آمار

تعداد مشاهده مقاله: ۰

تاثیر هوش هیجانی بر قصد کارآفرینانه دانشجویان کشاورزی دانشگاه اراک


تاثیر هوش هیجانی بر قصد کارآفرینانه دانشجویان کشاورزی دانشگاه اراک


تاثیر هوش هیجانی بر قصد کارآفرینانه دانشجویان کشاورزی دانشگاه اراک

مقاله ۵، دوره ۳، شماره ۴، زمستان ۱۳۹۵، صفحه ۷۱-۸۷  XML
اصل مقاله (۳۱۳ K)

نوع مقاله: مقاله پژوهشیشناسه دیجیتال (DOI): 10.22069/jead.2017.11999.1217نویسنده مسعود رضائی عضو هیات علمی بنیاد دانشنامه‌نگاری ایرانچکیدههدف این پژوهش، بررسی تاثیر هوش هیجانی بر قصد کارآفرینانه دانشجویان کشاورزی دانشگاه اراک بود. جامعه‌ی آماری تحقیق ۵۰۰ نفر دانشجوی کارشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه اراک در سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴بودند که با توجه به جدول بارتلت و با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده، ۱۰۷ نفر انتخاب شدند. از پرسشنامه‌ی گلمن برای اندازه‌گیری هوش هیجانی و پرسشنامه‌‌های وبر و لینان و چن برای سنجش قصد کارآفرینانه استفاده شد. روایی محتوایی پرسشنامه با نظر متخصصان و صاحب‌نظران و پایایی آن با محاسبه آلفای ترتیبی (۸۲/۰ و ۸۳/۰) تایید شد. نتایج تحقیق نشان داد قصد کارآفرینانه نیمی از دانشجویان در حد ضعیف و هوش هیجانی اکثر آنان متوسط به بالا بود. یافته‌های تحلیل همبستگی نشان داد بین مولفه‌های مهارت‌های اجتماعی، همدلی، مدیریت هیجانات، خودانگیزشی و خودآگاهی با قصد کارآفرینانه دانشجویان در سطح یک درصد رابطه‌ی مثبت و معنی‌داری وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد دو متغیر مهارت‌های اجتماعی و درآمد ۳۴ درصد از واریانس قصد کارآفرینانه دانشجویان را تبیین کردند.کلیدواژه ها هوش هیجانی؛ قصد؛ کارآفرینی؛ کشاورزی؛ دانشگاه اراک

آمار

تعداد مشاهده مقاله: ۰

شایستگی‌های کارآفرینانه درآموزش کارآفرینی کشاورزی


شایستگی‌های کارآفرینانه درآموزش کارآفرینی کشاورزی


شایستگی‌های کارآفرینانه درآموزش کارآفرینی کشاورزی

مقاله ۴، دوره ۳، شماره ۴، زمستان ۱۳۹۵، صفحه ۵۵-۶۹  XML
اصل مقاله (۳۳۵ K)

نوع مقاله: مقاله پژوهشیشناسه دیجیتال (DOI): 10.22069/jead.2017.12350.1231نویسنده سعید کریمی هیات علمی-دانشگاه بوعلی سینا همدانچکیدهبا توجه به رشد جمعیت و نیاز روز افزون به مواد غذایی و همچنین محدویت‌ها و مشکلات زیست محیطی، کمبود آب و زمین زراعی، کشاورزی باید در آینده بیش از پیش مولد و بهره‌ور باشد و در این شرایط کارآفرینی راهی به سوی امنیت غذایی آینده می‌باشد. محققان اعتقاد دارند که کارآفرینی برای آموزش کشاورزی و آینده صنعت کشاورزی بسیار شایان اهمیت می‌باشد. علی رغم توجه روز افزون به برنامه‌های آموزش کارآفرینی در آموزش عالی کشاورزی، هنوز در مورد محتوای این برنامه‌ها و نحوی آموزش آنها اتفاق نظر وجود ندارد و در بسیاری از برنامه‌ها بر شایستگی‌های عمومی کسب و کار بیشتر از شایستگی‌های ویژه کارآفرینی تاکید می‌شد. فرایند کارآفرینی متشکل از سه مرحله یعنی شناسایی یا خلق، ارزیابی و بهره‌برداری از فرصت‌های کسب و کار می‌باشد. موریس و همکاران مجموعه‌ای از سیزده شایستگی‌ کارآفرینانه ارایه داده‌اند که همه‌ی آنها به نحوی به فرصت مرتبط می‌باشند و هر سه مرحله فرایند کارآفرینی را پوشش می‌دهند. صاحبنطران بر این باور هستند که می‌توان این مجموعه شایستگی‌ها را در آموزش کارآفرینی کشاورزی ادغام نمود. این شایستگی‌ها به تدوین برنامه‌های آموزش کارآفرینی کشاورزی و روش‌های آموزشی اثربخش کمک می‌کنند و با تاکید بر آنها می‌توان شایستگی‌های کارآفرینانه‌ دانشجویان کشاورزی را ارتقا داد. مقاله حاضر با استفاده از مطالعه کتابخانه‌ای، به بررسی مفهوم و اهمیت آموزش کارآفرینی در کشاورزی می‌پردازد، شایستگی‌ کارآفرینی را توضیح می‌دهد و در نهایت بر اساس مطالعه موریس و همکاران، به تشریح شایستگی‌های کارآفرینانه در آموزش کارآفرینی کشاورزی می‌پردازد و پیشنهادهایی در این زمینه ارایه می‌دهد.کلیدواژه ها آموزش کارآفرینی؛ کشاورزی؛ شایستگی کارآفرینانه

آمار

تعداد مشاهده مقاله: ۰

بررسی موانع توسعه کسب و کارهای پرورش قارچ خوراکی در نواحی روستایی استان گلستان


بررسی موانع توسعه کسب و کارهای پرورش قارچ خوراکی در نواحی روستایی استان گلستان


بررسی موانع توسعه کسب و کارهای پرورش قارچ خوراکی در نواحی روستایی استان گلستان

مقاله ۷، دوره ۳، شماره ۴، زمستان ۱۳۹۵، صفحه ۱۰۳-۱۱۷  XML
اصل مقاله (۱۹۰ K)

نوع مقاله: مقاله پژوهشیشناسه دیجیتال (DOI): 10.22069/jead.2017.12507.1235نویسنده محمد رضا محبوبی دانشیار، دانشکده مدیریت کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانچکیدهاین تحقیق با هدف شناسایی عوامل بازدارنده توسعه کسب و کارهای پرورش قارچ خوراکی در استان گلستان انجام شد. تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری تحقیق صاحبان ۱۲۰ واحد تولید قارچ خوراکی در سطح مناطق روستایی استان گلستان بودند که به شیوه تصادفی طبقه‌ای با انتساب متناسب ۱۰۰ نفر از آنها انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بود که برای تعیین روایی آن از نظرات متخصصان ترویج و پرورش قارچ استفاده شد. برای بدست آوردن پایایی ابزار تحقیق،۳۰ پرسشنامه در خارج از منطقه جغرافیایی تحقیق تکمیل شد و در نتیجه مقدار ضریب آلفای کرونباخ ۹۰/۰ بدست آمد. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار آماری SPSS انجام شد. نتایج حاصل نشان داد عدم آشنایی با روش‌ها و فنون تبلیغاتی مناسب، کمبود نقدینگی و نداشتن سرمایه کافی، عدم وجود واحد و تشکیلات خاص حامی تولیدکنندگان، قیمت بالای تعرفه‌های سوخت، آب، برق و گاز، عدم وجود خدمات مشاوره‌ای فنی و مهندسی و رقابت ناسالم در بین تولیدکنندگان مهم‌ترین موانع تولید قارچ در مناطق روستایی استان بوده است. توجه به آموزش‌های فنی پرورش قارچ خوراکی در کنار آموزش مهارت‌های کارآفرینانه مدیریتی به تولیدکنندگان از جمله پیشنهادهای این مطالعه بوده است.کلیدواژه ها قارچ خوراکی؛ کشت گلخانه‌ای؛ موانع زیرساختی؛ کارآفرینی

آمار

تعداد مشاهده مقاله: ۱

مولفه های مطلوبیت مصرف کنندگان پایگاه های اطلاعاتی


مولفه های مطلوبیت مصرف کنندگان پایگاه های اطلاعاتی


مولفه های مطلوبیت مصرف کنندگان پایگاه های اطلاعاتی

مقاله ۱، دوره ۵۰، شماره ۲، تابستان ۱۳۹۵، صفحه ۱-۱۳  XML

نوع مقاله: مقاله پژوهشینویسندگان مهشید التماسی ۱ ؛ فاطمه فهیم نیا۲ ؛ مریم ناخدا۳ ؛ محمد حسنزاده۴ ؛ محسن نظری۵۱دانشجوی دکتری گروه علوم اطلاعات و دانش شناسی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران۲دانشیار گروه علوم اطلاعات و دانش شناسی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران۳استادیار گروه علوم اطلاعات و دانش شناسی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران۴دانشیار گروه علوم اطلاعات و دانش شناسی دانشکده مدیریت دانشگاه تربیت مدرس۵دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانچکیدههدف: بررسی عواملی که مطلوبیت کاربران پایگاه های اطلاعاتی را افزایش می دهد. روش: در این مقاله از روش تحلیل محتوای تلخیصی استفاده شده است جامعه مورد مطالعه در این تحقیق، کاربرانی بوده اند که برای استفاده از پایگاه های اطلاعاتی پول پرداخت می کردند. همچنین برای متون نیز متون مرتبط با مطلوبیت طی ۵ سال ۲۰۱۱-۲۰۱۵ در پایگاه های اطلاعاتی ساینس دایرک، پروکوئست، و ابسکو مدنظر بوده اند. برای نمونه گیری از میان جامعه مدنظر، برای مصاحبه از روش نمونه گیری تصادفی از میان کاربران پایگاه های اطلاعاتی مراجعه کننده به دو مرکز ارائه دهنده خدمات پولی به کاربران بیرونی یعنی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران و کتابخانه سازمان مدیریت صنعتی صورت گرفته است؛ دلیل انتخاب این دو مرکز دسترس پذیری آنها برای محقق بوده است؛ از حدود ۱۵۰ نفر در یک بازه زمانی ۶۰ روزه، برای مصاحبه ها استفاده شد و مبنای توقف مصاحبه ها، اشباع پاسخ ها و عدم ارائه اطلاعات بیشتر در حوزه مورد مصاحبه بود. یافته ها: یافته های تحقیق نشان داد که برای کاربران پایگاه های اطلاعاتی مقوله های اصلی که موجب افزایش مطلوبیت آنها در استفاده از پایگاه های اطلاعاتی براساس پرداخت وجه می شوند، به ترتیب اولویت عبارتند از: نیاز اطلاعاتی، کیفیت، مشوق ها، اطلاعات افزوده و در نهایت ویژگی ها فردی و اجتماعی.اصالت اثر: این مقاله حاصل یک پژوهش کاربردی بوده و پیش از این در هیچ مجله دیگری به چاپ نرسیده است.کلیدواژه ها اقتصاد اطلاعات؛ مطلوبیت؛ پایگاه های اطلاعاتی؛ کاربران؛ کالای اطلاعاتیعنوان مقاله [English]Utility components of database consumersچکیده [English]Purpose: addressing of the factors that can increase utility of information databases customers. Methodology: in order to achieve that, summarizing content analysis techniques was used. The study population was some customers that pay money for useing information databases in Iran. The bibliographical research has been done on utility related literatures which published in the 5 years period of 2011-2015, indexed on Science Direct, ProQuest and Ebsco information databases. Samples were randomly chosen from information database customers using paid services from two major information centers in Iran – University of Tehran Central library and Documentation Center and Organization for Industrial Management Library, for interviews. These two centers were chosen based on their accessibility for the researcher. 150 people were interviewed in a 60 days, after 50 interviews, the answers pool was saturated and no relevant new information was added. Findings: Results showed that the main factors affecting customer utility in using paid information databases are information needs, quality, Incentives, additional information and users’ individual and social characteristics, respectively. Originality: This article has not been published in any journal, and it has been extracted from an applied research.کلیدواژه ها [English] Information Economics, Customer Utility, Information Databases, Information commodityمراجع

آمار

تعداد مشاهده مقاله: ۱۳

رشته‌های هنرهای نمایشی و آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت


رشته‌های هنرهای نمایشی و آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت


رشته‌های هنرهای نمایشی و آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

مقاله ۳، دوره ۵۰، شماره ۲، تابستان ۱۳۹۵، صفحه ۳۰۵-۳۱۹  XML

نوع مقاله: مقاله پژوهشینویسندگان لاله صمدی ۱ ؛ مریم ناخدا۲ ؛ عبدالرضا نوورزی چاکلی۳ ؛ سعید اسدی۴۱دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی، بورسیه هیات علمی دانشگاه شاهد۲استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه تهران۳دانشیار، مدیر گروه و عضو هیات علمی دانشگاه شاهد۴استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه شاهدچکیدههدف: ارزیابی‌های مقایسه‌ای بهره‌وری پژوهشی بین رشته‌های علمی مختلف دارای ابعاد پیچیده‌ای است؛ یکی از اصلی‌ترین راه‌حل‌ها، همترازسازی ارزیابی‌های بهره‌وری پژوهشگران است. در این پژوهش دو رشته هنرهای نمایشی و آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، برای ارائه مدل همترازسازی ارزیابی بهره‌وری پژوهشگران مورد بررسی قرار گرفته‌اند.
روش: این پژوهش از نوع پژوهش‌های کاربردی و اکتشافی علم‌سنجی است که در آن از روش‌های کتابخانه‌ای، پیمایشی، تحلیل محتوا با رویکرد اکتشافی و همسانی استفاده شد.
یافته‌ها:تفاوت معنی‌داری بین بروندادهای تخصصی دو رشته از لحاظ نوع وجود دارد.رشته هنرهای نمایشی دارای۲۱ نوع برونداد است؛ همترازسازی این بروندادها با بروندادهای رایج موجود در رشتۀ آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، به بسیاری از ابهامات مربوط به ارزیابی بهره‌وری پژوهشی این حوزه پایان داد.
نتیجه‌گیری: با تعیین وزن بروندادها و با رویکرد همسانی همترازسازی بروندادهای تخصصی رشته‌های مختلف ممکن شد بنابراین می‌توان برای ارزیابی و مقایسۀ بهره‌وری پژوهشی هر یک از این حوزه‌ها بهره جست.کلیدواژه ها همترازسازی؛ ارزیابی بهره‌وری پژوهشی؛ هنرهای نمایشی؛ آموزش بهداشت و ارتقاء سلامتعنوان مقاله [English]Equating model for productivity assessments Iranian researchers in the Art & medical science with the similarity approach: Case study: performing arts and health education and health promotionچکیده [English]Purpose: Comparative assessments of productivity between different disciplines are not simple.One of the main solutions is to equate productivity assessments researchers. In this research we focus on performing arts and health education and health promotion fields for submit the model of equating.
Methodology: This Study is an applied research and exploratory scientometrics where methods such as Library-based method, navigation, content analysis with exploratory approach and similarity was used.
Findings: There are significant differences in terms of technical outputs. Performing Arts has 21 output types, Equating this outputs with current ones in the health education and health promotion ended some uncertainties related to the assessment of research productivity in these fields.
Findings: With weighting each of the outputs with similarity approach, one can equate the different output in different disciplines, So it can be used to evaluate and compare the research productivity of each of these fields.کلیدواژه ها [English] Equating, Productivity Assessments, performing Arts, Health Education and Health promotionمراجع

آمار

تعداد مشاهده مقاله: ۱۷

مقایسه کاربرگه کتاب چاپی کتابخانه ملی ایران با یونی مارک و مارک ۲۱ و پیشنهاد کاربرگه‌ای کاملتر


مقایسه کاربرگه کتاب چاپی کتابخانه ملی ایران با یونی مارک و مارک ۲۱ و پیشنهاد کاربرگه‌ای کاملتر


مقایسه کاربرگه کتاب چاپی کتابخانه ملی ایران با یونی مارک و مارک ۲۱ و پیشنهاد کاربرگه‌ای کاملتر

مقاله ۱، دوره ۵۰، شماره ۲، تابستان ۱۳۹۵، صفحه ۳۰۵-۳۱۹  XML

نوع مقاله: مقاله پژوهشینویسندگان میترا پشوتنی زاده ۱ ؛ مرتضی کوکبی۲۱دانشگاه اصفهان۲دانشگاه شهید چمران اهوازچکیدههدف: کاربرگه کتاب چاپی در ایران با آخرین ویرایشهای موجود یونی مارک و مارک ۲۱ مقایسه گردید تا مشخص شود که این کاربرگه نسبت به یونی مارک دارای چه فیلدهای بومی شده و چه کمبودهایی است. در نهایت کاربرگه ای کاملتر برای پیشینه‌های الکترونیکی کتابهای چاپی ایران پیشنهاد گردید.
روش پژوهش: کاربرگه کتاب چاپی کتابخانه ملی ایران با فیلدها و فیلدهای فرعی استخراج شده مربوط به کتاب چاپی در آخرین ویرایشهای در دسترس یونی مارک و سپس با مارک ۲۱ مقایسه شد و نقاط متمایز آنها شناسایی گردید. برای انجام این مقایسه با مارک ۲۱، ابتدا جدول تطبیقی یونی مارک به مارک ۲۱ تهیه گردید.
یافته ها: نتایج این پژوهش نشان داد که کاربرگه کتاب چاپی کتابخانه ملی از داشتن ۵۷ فیلد و ۳۲ فیلد فرعی در یونی مارک و ۳۲ فیلد مارک ۲۱ که برای توصیف کتاب چاپی مناسب هستند، بی بهره است که می‌توان از آنها برای غنای بیشتر کاربرگه چاپی کتابخانه ملی استفاده کرد.کلیدواژه ها مارک ایران؛ یونی مارک؛ مارک ۲۱؛ کاربرگه کتاب چاپی؛ کتابخانه ملی ایرانعنوان مقاله [English]Comparison of book resource’s worksheets of National Library with MARC 21 and UNIMARC formatsچکیده [English]Aim: Iranian National Library “Printed Books” worksheet was compared with the last updated versions of UNIMARC and MARC21. Comparison with UNIMARC was done to show the differences and deficiencies and comparison with MARC21 should be done to reveal the unused fields that can complete and enrich the printed book’s worksheet of National Library.
Methodology: Due to the basis of IranMARC is UNIMARC, printed book’s worksheet of National Library was compared at first with the fields and subfields were identified and extracted from the last updated version of UNIMARC to reveal the differences and then with MARC21 to show the differences and deficiencies. For doing this step of research (comparison with MARC21), researcher did a MARC Mappings for conversion and adaption of Marc21 to UNIMARC and prepared a table for them.
Results: Comparison of printed book’s worksheet of National Library with MARC 21 and UNIMARC formats revealed that book worksheet didn’t have 57 fields and 32 subfields of UNIMARC and 32 fields of MARC 21.کلیدواژه ها [English] IranMARC, UNIMARC, MARC21, Printed Book’s Worksheet, National Library of Iranمراجع

آمار

تعداد مشاهده مقاله: ۱۰