۲۱سال جستجو برای یافتن پسر گمشده! + عکس

۲۱سال جستجو برای یافتن پسر گمشده! + عکس


یک مرد چینی برای یافتن پسر مفقود شده اش تا کنون بیش از ۴۰۰ هزار کیلومتر را با موتورسیکلت پیموده است.

به گزارش پریان  هر سال با رسیدن و تمام شدن روز پدر در چین،قلب میلیون ها چینی برای ” گئو گانگ تانگ” می تپد. مردی که بیش از ۲ دهه است به دنبال پسر گم شده اش می گردد.

صبح روز ۲۱ سپتامبر سال ۱۹۹۷ گئو برای رفتن به محل کارش خانه را ترک کرد. در حالی که همسرش در آشپزخانه مشغول پختن غذا بود، پسر ۲ ساله آنها در کوچه مشغول بازی بود. گفته می شود یک زن غریبه به پسر آنها نزدیک شد و از آن تاریخ به بعد دیگر کسی پسر آنها را ندید.

 گئو که اهل دهکده ای در استان شاندونگ چین است حدود ۲۱ سال است که در جستجوی پسر گمشده اش است. او در طول این ۲۱ سال به ۲۹ استان چین و مناطق مختلف آن سفر کرده و حدود ۴۰۰ هزار کیلومتر ( بیشتر از فاصله زمین تا ماه ) راه طی کرده است. او طی این سال ها دست کم ۱۰ موتورسیکلت را عوض کرده است.

در حالی که این مرد چینی تاکنون موجب شده هفت خانواده دیگر از اقوام او فرزندان مفقود شده خود را بیابند اما تلاش او برای یافتن پسرش تاکنون بی نتیجه بوده است.

گئو در این خصوص گفت: زمانی که من در جاده ها مشغول سفر هستم می توانم حس پدر بودن را احساس کنم. من نمی توانم لحظه ای متوقف شوم چون نمی توانم اجازه دهم زمان بگذرد و دیر شود.

21سال جستجو برای یافتن پسر گمشده!  21سال جستجو برای یافتن پسر گمشده! + عکس

منبع: رکنا