کارکردهای ترویج بازاریابی در کارآفرینی کشاورزی


کارکردهای ترویج بازاریابی در کارآفرینی کشاورزی


کارکردهای ترویج بازاریابی در کارآفرینی کشاورزی

مقاله ۲، دوره ۳، شماره ۲، تابستان ۱۳۹۵، صفحه ۱۷-۳۶  XML
اصل مقاله (۶۳۶ K)

نوع مقاله: علمی-مرورینویسندگان حسین یادآور دانشگاه تبریزچکیدهکارآفرینی نیازمند شناخت در سه حوزه است: ۱) ویژگی­های فردی کارآفرین، ۲) محیط فعالیت کارآفرین و ۳) نحوه تدبیر کسب و کاری است که کارآفرین می­خواهد شروع نماید. بی­شک بازار و بازاریابی یکی از این زمینه­های شناخت می­باشد. فرآیند بازاریابی گستره وسیع قبل از تولید تا بعد از مصرف را شامل می­شود. شناخت این فرآیند طولانی بر تاثیرگذاری آن کمک خواهد نمود. یکی از موانع کارآفرینی فقدان اطلاعات مناسب است. ترویج به مفهوم متداول آن و “ترویج بازاریابی” به عنوان ابزار مداخله در بازاریابی می­توانند منبع اطلاعات و کارکرد مناسب برای کشاورزان و کارآفرینان باشند. مقاله حاضر، با هدف توجه به مقوله بازاریابی و تلفیق ترویج بازاریابی با کارآفرینی به مثابه لازمه موفقیت کارآفرینان، در پی معرفی کارکردهایی است که ترویج بازاریابی می­تواند در فرآیند بازاریابی در راستای کمک به کارآفرینان ایفای نقش نماید. نتایج حاصل از مرور منابع و بررسی دیدگاه صاحب نظران نشان داد که ترویج بازاریابی با کارکردهایی چون: تامین اطلاعات، بازارپژوهی، شناخت بازار، بازاررسانی محصولات و غیره می­تواند به تولیدکننده یا کارآفرین کشاورزی کمک نماید.کلیدواژگان “ترویج بازاریابی”؛ “تولیدکننده”؛ “کارآفرین”؛ “کارآفرینی کشاورزی”؛ “کشاورزی”

آمار

تعداد مشاهده مقاله: ۲۴۳

تعداد دریافت فایل اصل مقاله: ۳۳۵

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *