۱۵درصد هوای امسال تهران در آلودگی گذشتبراساس اطلاعات موجود ۱۵ درصد هوای امسال در تهران در شرایط آلوده قرار داشته است.

نیمی از سال ۱۳۹۷ گذشت و هوای تهران طی این دوره ۸۵ درصد در شرایط استاندارد پاک یا سالم بود. بدین ترتیب در ۶ ماه نخست امسال فقط در ۱۵درصد روزها هوا آلوده بود.

به گزارش پریان، از ابتدای سال جاری تا کنون هوا، ۸ روز پاک، ۱۵۱ روز سالم و ۲۷ روز ناسالم برای گروه‌های حساس بوده و هیچ روز ناسالمی برای همه افراد ثبت نشده است.

هوای تهران در مقایسه با مدت مشابه ۳ سال‌ اخیر روند نزولی داشته و روزهای آلوده بیشتری تجربه شده است. همچنین در سال جاری نقش آلاینده ازن بیش از سال‌های گذشته موجب آلودگی هوا شده است.

در ۶ ماه دوم سال‌های اخیر، هوای تهران بر اثر تردد وسایل نقلیه بی‌کیفیت و مهیا شدن شرایط اینورژن، همواره در معرض آلودگی و شرایط بحرانی قرار داشته و هر روز رقمی حدود ۲هزار تن آلاینده‌های جوی در این شهر تولید می‌شوند که پایداری جوی می‌تواند شرایط را به سمت حبس و باز تولید شدن آلاینده‌ها در جو تهران پیش برد.