کشته شدن اعضای طالبان در انفجار تصادفی

کشته شدن اعضای طالبان در انفجار تصادفیچهار تن از اعضای طالبان در اثر انفجار تصادفی بمبی که در حال آماده‌سازی آن بودند، کشته شدند.

چهار تن از اعضای طالبان روز گذشته-شنبه- در اثر انفجار تصادفی یک بمب کشته شدند.

به گزارش نامه نيوز، این بمب در حالی منفجر شد که اعضای طالبان در حال آماده‌سازی آن برای استفاده در حمله تروریستی بودند.

این حادثه در منطقه احمد‌آباد رخ داده است.