کاهش پرواز‌های “ایرفرانس” به ایران


شرکت هواپیمایی “ایرفرانس” اعلام کرد به دلیل کم بودن تعداد مسافران متقاضی پرواز‌های تهران-پاریس، پروازهای این هواپیمایی فرانسوی در فصل تابستان محدود خواهد شد.

این پروازها قرار است توسط یکی از زیر مجموعه‌های ایرفرانس با نام جون (Joon)  صورت گیرد. هواپیماهای کوچکتری نیز برای این پروازها در نظر گرفته شده است.

به گزارش پریان، سخنگوی ایرفرانس می‌گوید دلایل سیاسی در این تصمیم تاثیری نداشته است و تنها به دلیل پایین بودن تقاضا و نداشتن توجیه اقتصادی این تغییرات در نظر گرفته شده است/ دویچه وله