کارت ملی جدید رسید!+عکس

کارت ملی جدید رسید!+عکس
در حاشیه اعلام ثبت احوال مبنی بر کمبود بدنه کارت هوشمند ملی به علت تحریم، احمدرضا کاظمی این فتوطنز را در قانون منتشرکرد.