چین و روسیه در برابر آمریکا با کارت تهران بازی کردند/ موضع اتحادیه اروپا در قضیه برجام تصمیم گیری مستقل از آمریکا است

چین و روسیه در برابر آمریکا با کارت تهران بازی کردند/ موضع اتحادیه اروپا در قضیه برجام تصمیم گیری مستقل از آمریکا استعلی خرم، نماینده پیشین ایران در دفتر اروپایی سازمان ملل درباره اظهارات روز گذشته وزیر خارجه آمریکا می گوید: بگذارید مسئله را ساده کنیم؛ یک تیم تندرو در یک کشور زورگو بر سر کار آمده و می خواهد بگوید این آمریکاست که همه امور دنیا را رقم می‌زند؛ این صحبت هم خطاب به ایران است، هم خطاب به روسیه و چین و هم خطاب به متحدان اروپایی آنها.

خرم در گفت و گویی درباره این موضوع که آیا سخنان روز گذشته پمپئو، وزیر خارجه آمریکا بیشتر خطاب به ایران بود یا پیامی برای اروپا داشت، گفت: پرواضح است که پیام پمپئو خطاب به ایران بود. فارغ از مواضع ترامپ، پمپئو نیز مانند جان بولتون درباره ایران انگیزه شخصی دارد. همین آقا در دوران اوباما شعار و طرح می داد که باید تاسیسات هسته ای ایران را بمباران کنیم.

به گزارش پریان، او ادامه داد: بر اساس آنچه در محافل آمریکا مطرح شده، جان بولتون از پمپئو خواسته بود تا در سخنرانی خود، خواستار سرنگونی نظام شود، اما او به عنوان وزیر خارجه آمریکا، پاسخ داده بود که این موضع گیری تند است. با این حال، حرف هایی که پمپئو زد، معنای دیگری جز تلاش برای سرنگونی نظام ندارد.

این تحلیلگر مسائل بین الملل اظهار داشت: ممکن است این همه خواسته پمپئو که آن را مطرح کرد، در یک مجموعه نگنجد ولی او این صحبت ها را بیان کرد برای اینکه بگوید دولت آمریکا چگونه فکر می کند. حال اینکه چگونه بخواهند آنها را عملیاتی کنند موضوع دیگری است.

خرم ادامه داد: بگذارید مسئله را ساده کنیم؛ یک تیم تندرو در یک کشور زورگو بر سر کار آمده و می خواهد بگوید این آمریکاست که همه امور دنیا را رقم می‌زند؛ این صحبت هم خطاب به ایران است، هم خطاب به روسیه و چین و هم خطاب به متحدان اروپایی آنها. آنچه پمپئو گفت، غیرحقوقی و غیرقانونی است اما با همان منطق زورگویی آن را بیان کرده و اگر زورشان برسد هم انجام می دهند.

این دیپلمات پیشین کشورمان افزود: آمریکا تلاش می کند برای اجرای این موارد، هم اروپا و هم روسیه و چین را همراه خود کند. حتی اخباری هم وجود دارد که در توافق اخیر میان چین و آمریکا، درخصوص جنگ تجاری دو طرف، آمریکا از چین خواسته است که دست از حمایت ایران بردارد.

خرم در پاسخ به این سوال که آیا چنین با توجه به منافع اقتصادی که در ایران دارد، خواسته آمریکا را اجابت خواهد کرد یا خیر، گفت: چینِ امروز با چینِ سال های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ فرق می کند؛ اکنون آنها از نظر اقتصادی در جایگاه بهتری قرار دارند و دیگر مجبور نیستند کالاهای بنجل و دست پنجم را تنها در ایران به فروش برساند. از این نظر آنها بین جنگ تجاری با آمریکا و عدم حمایت از ایران، دومی را انتخاب می کنند.

خرم ادامه داد: چین هم در موضوع جنگ تجاری با امریکا، با کارت ایران بازی کرد همان طور که پیشتر، روسیه در موضوع سوریه، همین کار را با ایران انجام داد و از این طریق، اجازه نداد تحریم های مربوط به اوکراین بیشتر شود. به هر حال آمریکایی ها تلاش می کنند هر کدام از این بازیگران را به نوعی بخرند؛ چین را به یک شکل و روسیه را به شکلی دیگر. در این بین، موضوع صرفا برای اروپا فرق دارد که می گویند قصد دارند به صورت مستقل تصمیم بگیرند. البته آنها هم چشم بسته از برجام حمایت نمی کنند و شرط و شروطی دارند و در مواردی که روی آن با آمریکا اتفاق نظر دارند، مانند موضوع موشکی، سوریه و اسراییل، از ایران می خواهند تا همکاری و رعایت کند.

انتخاب