چهره نگاری متهم کودک آزاری در اصفهان

چهره نگاری متهم کودک آزاری در اصفهان


احمد خسروی وفا گفت: ادعا‌های منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر تجاوز گروهی به این دختر خردسال افغانستانی شایعه است.

کودک آزاری چهره نگاری متهم کودک آزاری در اصفهان
کودک آزاری چهره نگاری متهم کودک آزاری در اصفهان

 احمد خسروی وفا رییس کل دادگستری استان اصفهان از تعیین بازپرس ویژه برای رسیدگی به پرونده کودک آزاری دختر افغانستانی در خمینی شهر نیوزداد. وی گفت: از تمام ظرفیت‌های نیروی انتظامی و امنیتی استان اصفهان برای شناسایی متهمان استفاده خواهد شد.

به گزارش پریان این مقام قضایی در بخش دیگری از صحبت‌های خود ادعا‌های منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر تجاوز گروهی به این دختر خردسال را شایعه دانست.

رییس کل دادگستری استان اصفهان در ادامه گفت: افرادی در این رابطه برای تحقیقات احضار و متهم چهره نگاری شده است.

 

منبع:برنا