نوسازی بافت فرسوده ۲ سال از برنامه عقب است/آمار وزارت راه دقیق نیست


عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: متأسفانه دولت با گذشت حدود دو سال از برنامه ششم توسعه به هیچکدام از تعهدات خود در نوسازی بافت فرسوده عمل نکرده است.

به گزارش پریان، فرج الله رجبی با اشاره به وضعیت بافت فرسوده در کلانشهرها به ویژه تهران، گفت: متأسفانه در شرایط کنونی آمار دقیقی از میزان بافت های فرسوده و ناپایدار در کشور وجود ندارد و هر دستگاه و سازمانی آماری را در این  رابطه اعلام می کند.

وی تصریح کرد:‌ غیرایمن بودن ساختمان بر اساس علوم کارشناسی و ساختمانی، تنها مربوط به سازه ساختمان نیست، از این رو شاید یک ساختمان از لحاظ سازه ای خوب باشد، اما به لحاظ تأسیساتی، سیستم برق و حرارتی آسیب پذیر باشد و همین مسئله خطرات بسیار را متوجه ساختمان و ساکنان آن خواهد کرد.

وی گفت: بنابر این آمارهای اعلامی را نمی توان دقیق دانست، چون مشخص نیست بر اساس کدام یک از شاخص ها جمع آوری شده است.

رجبی ادامه داد: بر اساس برنامه ششم توسعه کل کشور، دولت موظف است سالانه بخشی از بافت های فرسوده را نوسازی کند، اما متأسفانه با وجود آنکه در سال دوم اجرای برنامه ششم هستیم، اما دولت هنوز هیج اقدامی برای نوسازی این بافت ها نکرده است.

وی به خانه ملت گفت: به نظرم دولت باید در گام نخست برنامه شفافی را درباره رویکرد و استراتژی خود نسبت به بخش مسکن ارائه کند، تا گام های بعدی برای بازسازی، ایمن سازی و نوسازی بافت های فرسوده صورت گیرد.  وزارت راه و شهرسازی در چند سال اخیر به صورت مداوم بحث اجرای بازآفرینی شهری را مطرح کرده، اما این وزارتخانه هنوز در ایجاد تشکیلات و چارت سازمانی آن مانده است.

به گفته وی، برای نوسازی بافت های فرسوده باید بخش های غیردولتی و خصوصی فعال شوند تا از این ظرفیت ها یک برنامه مشخص و تصویر روشنی از بخش ساخت و ایمن سازی مسکن ارائه کرد.