نجفی:استعفایم را پس نگرفتم


شهردار تهران گفت: روی بحث استعفایم هستم و آن را پس نگرفتم.

محمدعلی نجفی شهردار تهران دقایقی پیش گفت: روی بحث استعفایم هستم و آن را پس نگرفتم.

به گزارش پریان، وی افزود: موضوع استعفا ۱۹ فروردین در شورا طرح می شود و من دلایلم را شرح می‌دهم.