نامزدی نیوزنگار سابق عراقی که کفشهایش را به سمت جورج بوش پرتاب کرده بود، در انتخابات پارلمان عراق

نامزدی نیوزنگار سابق عراقی که کفشهایش را به سمت جورج بوش پرتاب کرده بود، در انتخابات پارلمان عراقدر سال ۲۰۰۸، در نشست مشترک جورج بوش با نوری مالکی، یک نیوزنگار عراقی کفشهای خود را به نشانه اعتراض به سوی رئیس جمهور وقت آمریکا پرتاب کرد.حال آن نیوزنگار عراقی، «منتظر الزیدی»، نامزد انتخابات پارلمانی عراق شده است.