مسمومیت ۳۵ نفر بر اثر استفاده از شیرینی فاسد در سندرک


رئیس مرکز بهداشت شهرستان میناب گفت: ۲۷ نفر از این افراد در بخش سندرک و ۶ نفر در بیمارستان میناب مداوا شدند. حسینی با بیان اینکه هنوز ۲ کودک در این بیمارستان بستری هستند که وضع جسمانی آنان نیز رو به بهبودی است، افزود: قنادی متخلف پلمپ شد.

۳۵ نفر در بخش سندرک میناب بر اثر مصرف شیرینی فاسد مسموم شدند.

 

به گزارش پریان، رئیس مرکز بهداشت شهرستان میناب گفت: ۲۷ نفر از این افراد در بخش سندرک و ۶ نفر در بیمارستان میناب مداوا شدند.

حسینی با بیان اینکه هنوز ۲ کودک در این بیمارستان بستری هستند که وضع جسمانی آنان نیز رو به بهبودی است، افزود: قنادی متخلف پلمپ شد.