مجلس فردا عملکرد شورایعالی فضای مجازی را بررسی می کند

مجلس فردا عملکرد شورایعالی فضای مجازی را بررسی می کندسخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس از برگزاری جلسه غیرعلنی پارلمان برای بررسی اقدامات شورای عالی فضای مجازی در یک سال اخیر نیوز داد و گفت: این جلسه فردا برگزار می‌شود.

بهروز نعمتی سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به دستورکار آخرین جلسه علنی پارلمان که فردا (یکشنبه، ۲۷ اسفند) برگزار می‌شود، گفت: براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، قرار است، آقای ابوالحسن فیروزآبادی، رئیس شورای عالی فضای مجازی در جلسه غیرعلنی فردای مجلس حضور یابد.

به گزارش پریان، وی افزود: قرار است آقای فیروزآبادی در جلسه غیرعلنی فردای پارلمان، گزارشی از اقدامات این شورا در یک سال اخیر به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.

سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس اظهار داشت: نمایندگان مجلس نیز در جلسه غیرعلنی پارلمان که فردا برگزار می‌شود، به بیان دیدگاه‌ها و نقطه‌نظرات خود پیرامون گزارش اقدامات شورایعالی فضای مجازی می‌پردازند.

نماینده مردم تهران در مجلس در پایان خاطرنشان کرد: گزارش اقدامات شورای عالی فضای مجازی در یک سال اخیر، بسیار مطول و مبسوط است که فکر می‌کنم حدود ۲ سال ۳ ساعت زمان جلسه غیرعلنی مجلس برای آن صرف شود.