ما همچنان هستیم/ اگر قرار است برویم حکم بدهند

ما همچنان هستیم/ اگر قرار است برویم حکم بدهندمدیر آکادمی استقلال تاکید کرد به فعالیتش ادامه خواهد داد.

امروز اعلام شد که با تصمیم مدیران استقلال در آکادمی باشگاه تغییراتی صورت می گیرد و صادق ورمزیار از ریاست آکادمی کنار می رود.

به گزارش پریان، قرار است از این پس گودرز حبیبی به عنوان سرپرست موقت در کنار محمد نوری در آکادمی فعالیت کنند.

البته مدیران باشگاه هنوز حکمی در این خصوص صادر نکرده اند و به همین دلیل هم ورمزیار را فعلا باید رئیس آکادمی دانست!

ورمزیار تاکید کرده تا زمانی که حکم برکناری اش را ندهند در کنار همکارانش در آکادمی فعالیت خواهد کرد.