فیلم دستگیری یکی از مظنونان حادثه تروریستی امروز در اهواز
فیلم لحظه دستگیری فردی که گفته می‌شود یکی از مظنونان حمله امروز به رژه اهواز است