ظریف به تهران بازگشت


محمدجواد ظریف که صبح امروز در صدر هیاتی سیاسی به سوریه سفر کرده بود، پس از دیدار و گفت‌وگو با مقام‌های ارشد این کشور دقایقی پیش به تهران بازگشت.

ظریف به تهران بازگشتمحمدجواد ظریف که صبح امروز در صدر هیاتی سیاسی به سوریه سفر کرده بود، پس از دیدار و گفت‌وگو با مقام‌های ارشد این کشور دقایقی پیش به تهران بازگشت.

به گزارش پریان، وی در این دیدار با رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه سوریه دیدار و گفت‌وگو کرد.