سوریه از خروج نخستین شورشیان از غوطه شرقی نیوز داد


بعد از هفته‌ها تبادل آتش در غوطه شرقی، در حاشیه دمشق نیوزهای رسمی رسیده از سوریه از خروج نخستین شورشیان از این منطقه حکایت دارد. شمار شورشیان خارج‌شده هنوز روشن نیست.

به گزارش نامه نیور، نخستین شورشیان شامگاه جمعه ۹ مارس (۱۸ اسفند) از طریق گذرگاهی که دولت برای خروج آماده کرده بود از منطقه تحت محاصره غوطه شرقی، در نزدیکی پایتخت سوریه خارج شدند.