سلاح‌های هسته‌ای روسیه تهدید اصلی برای امنیت آمریکاست


جیمز ماتیس، وزیر دفاع آمریکا در پاسخ به سوالی درخصوص این که چه تهدید خارجی برای آمریکا از اهمیت بسیاری برخوردار است، گفت: اگر به تهدیدات خارجی بنگریم اولین چیزی که شایان توجه است، تهدید هسته‌ای روسیه و در سطح پایین‌تر از سوی چین و طبعا تهدید هسته‌ای کره شمالی است اما در حال حاضر روی مساله کره شمالی تمرکز بیشتری وجود دارد.

وزیر دفاع آمریکا سلاح‌های هسته‌ای روسیه را تهدید اصلی برای امنیت آمریکا خواند.

به گزارش پریان، به نقل از روسیا الیوم، جیمز ماتیس، وزیر دفاع آمریکا در پاسخ به سوالی درخصوص این که چه تهدید خارجی برای آمریکا از اهمیت بسیاری برخوردار است، گفت: اگر به تهدیدات خارجی بنگریم اولین چیزی که شایان توجه است، تهدید هسته‌ای روسیه و در سطح پایین‌تر از سوی چین و طبعا تهدید هسته‌ای کره شمالی است اما در حال حاضر روی مساله کره شمالی تمرکز بیشتری وجود دارد.

وی در ادامه افزود: گرچه صحبت زیادی از تهدیدهای هسته‌ای نمی‌شود اما این تهدید کاملاً واقعی است و ما باید تمامی اقدامات لازم را برای تعامل با این مسأله خطرناک اتخاذ کنیم. ما به اقدامی بازدارنده نیاز داریم، چرا که در یک جنگ هسته‌ای، پیروزی در کار نیست و به این منظور، باید از ابتدا کاملاً مانع آن شد.