زبان درازی مرکل سوژه رسانه ها شد!/عکس

زبان درازی مرکل سوژه رسانه ها شد!/عکس
چهره عجیب آنگلا مرکل صدراعظم آلمان در حاشیه بازدید وی از یک مدرسه در بیروت.