رئیس‌جمهور بعدی کوبا مشخص شد


پارلمان کوبا میگوئل دیاز کانل را به عنوان تنها نامزد تصدی پست ریاست جمهوری این کشور معرفی کرد.

 پارلمان کوبا “میگوئل دیاز کانل” معاون رئیس جمهور را به عنوان تنها نامزد ریاست جمهوری کوبا معرفی کرد.

به گزارش پریان میگوئل دیاز کانل ۳۰ سال از عمر خود را در ورای صحنه سیاست و به عنوان شخصی وفادار به حزب کمونیست کوبا گذرانده و از طریق دستیابی به رتبه‌های مختلف حزب موفق شده تا به پست‌های بالاتر برسد.

کوبا همچنین سالوادور والدس مسا را به عنوان نخستین معاون رئیس جمهور در این کشور معرفی کرد.