دولت را حمایت می کند


مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل گفت: امروز شاهد تحریم جمهوری اسلامی ایران توسط یک فرد عربده جو و عهد شکن هستیم اما ملت ایران دولت را در برابر تحریمها حمایت می کند.

به گزارش پریان علی اکبر ولایتی عصر پنجشنبه در مراسم اهدا مدالهای تیم روباتیک دانشگاه آزاد اسلامی به موزه آستان قدس رضوی در مشهد افزود: آمریکاییها فکر می کنند ملت ایران تسلیم خواهند شد اما دیری نمی پاید که ملت ما از این سد هم عبور می کند و دیگران را به شگفتی وامی دارد. 

وی ادامه داد: بی تردید ایران قدرت نخست منطقه است که توانسته دست آمریکا و متحدانش را از منطقه با مدد محور مقاومت کوتاه کند. رئیس جمهور آمریکا بداند ملت ایران در برابر یاوه گوییهایش ایستاده و اتفاق کلمه ای که در کشور ما بوجود آمده بشارت دهنده موفقیتها در آینده است. 

رئیس هیات امنا دانشگاه آزاد اسلامی در ادامه همچنین گفت: امروز دو ‌محور بر اساس فرهنگ اسلامی ایرانی، انقلابی و پیشبرد علم مد نظر مدیران دانشگاه آزاد است. یکی از مصادیق پیشرفت در علم تولید هوش مصنوعی است که از این موفقیت می توان برای رشد در حوزه اقتصاد مقاومتی و مقابله با تحریمها و تهدیدهای بین المللی استفاده کرد. 

وی افزود: تولیدات علمی ایران طی ۴۰ سال گذشته ۷۰ برابر شده و تعداد دانشجویان به پنج میلیون نفر رسیده است. این نشانگر علم دوستی ملت ایران می باشد که پس از ظهور اسلام این مهم بروز بیشتری داشت و حاصل آن ظهور علمایی در جای جای کشور است.