در حاشیه نوسان قیمت دلار / کاریکاتور

در حاشیه نوسان قیمت دلار / کاریکاتور
نوسان قیمت دلار در بازار ارز ایران، سوژه این کاریکاتور از سلمان طاهری در روزنامه شهروند شده است.