دریاچه‌ای زیبا در قزوین / عکس

دریاچه‌ای زیبا در قزوین / عکس
دریاچه ی زیبای اوان (Ovan) در الموت استان قزوین.