دریافت آهنگ پرواز همای شاسیار

دریافت آهنگ پرواز همای شاسیار


دریافت آهنگ پرواز همای شاسیار

Download Music Parvaz Homay Shahsiar 

آهنگ پرواز همای بنام شاسیار

ترکه مه کر الله خاده ارمان ارمان دلبره من دلبره من

داغت دانی یاره جان جیگر من

دریافت آهنگ پرواز همای شاسیار

متن آهنگ شاسیار از پرواز همای

ترکه مه کر الله خاده ارمان ارمان دلبره من دلبره من

داغت دانی یاره جان جیگر من

بو خراوو و مال خراو دلبره من

خه ور نه وو الله خاده ارمان ارمان ژه یاره من

کمانداره بی مروت بر دل من

خه ور نه وو عزیزه ژه یار من

بالاخانه ارمان ارمان ارمان ارمان خشت و نیمه ارمان ارمان خشت و نیمه

فه که یاره هواله کانیا جیمه

فه که یاره هواله کانیه جیمه للای لای

ترانه آهنگ شاسیار از پرواز همای

خه ور نه وو الله خاده ارمان ارمان ژه یاره من

کمانداره بی مروت بر دل من

خه ور نه وو عزیزه ژه یار من

بالاخانه ارمان ارمان ارمان ارمان خشت و نیمه ارمان ارمان خشت و نیمه

فه که یاره هواله کانیا جیمه

فه که یاره هواله کانیه جیمه للای لای

مطلب دریافت آهنگ پرواز همای شاسیار توسط سایت پریان موزیک دریافت آهنگ جدید | پریان موزیک ایجاد شده است.