دریافت آهنگ علیرضا قربانی به شوریدن

دریافت آهنگ علیرضا قربانی به شوریدن


دریافت آهنگ علیرضا قربانی به شوریدن
Download Music Alireza Ghorbani Be Shooridan

آهنگ علیرضا قربانی بنام به شوریدن

من غلام قمرم غیر قمر هیچ مگو

پیش ِ من جز سُخن ِ شمع و شِکر هیچ مگو

موزیک : صادق چراغی

دریافت آهنگ علیرضا قربانی به شوریدن

متن آهنگ به شوریدن از علیرضا قربانی

من غُلام ِ قَمَرم غیر ِ قَمَر هیچ مگو
من غلام قمرم غیر قمر هیچ مگو
پیش ِ من جز سُخن ِ شمع و شِکر هیچ مگو

سخن ِ رنج مگو جز سخن ِ گنج مگو
وَر از این بی خبری رنج مبر هیچ مگو

دوش دیوانه شدم عشق مرا دید و بگفت
Doosh Divane Shodam Eshgh Mara Dido Begoft

آمدم نعره مَزَن جامه مَدَر هیچ مگو
Amadam Nare Mazan Jame Madar Hich Magoo

گفتم ای عشق من از چیز دِگر می ترسم
گفت آن چیز ِ دگر نیست دگر هیچ مگو

چهره ی زرد ِ مَرا بین و مرا هیچ مگو
درد ِ بی حَد بنگر بهر ِ خدا هیچ مگو

دل ِ پر خون بنگر چَشم ِ چو جیحون بنگر
هر چه بینی بگُذر چون و چرا هیچ مگو

ترانه آهنگ به شوریدن از علیرضا قربانی

گفتم این چیست بگو زیر و زِبَر خواهم شد
گفت می باش چُنین زیر و زبَر هیچ مگو

ای نشسته تو در این خانه ی پر نقش و خیال
خیز از این خانه بُرو رَخت ببر هیچ مگو

دوش دیوانه شدم عشق مرا دید و بگفت
Doosh Divane Shodam Eshgh Mara Dido Begoft

آمدم نعره مَزَن جامه مَدَر هیچ مگو
Amadam Nare Mazan Jame Madar Hich Magoo

دل ِ پر خون بنگر چَشم ِ چو جیحون بنگر
هر چه بینی بگُذر چون و چرا هیچ مگو

ای نشسته تو در این خانه ی پر نقش و خیال
خیز از این خانه بُرو رَخت ببر هیچ مگو

مطلب دریافت آهنگ علیرضا قربانی به شوریدن توسط سایت پریان موزیک دریافت آهنگ جدید | پریان موزیک ایجاد شده است.