دریافت آهنگ علیرضا افتخاری پیام جانان

دریافت آهنگ علیرضا افتخاری پیام جانان


دریافت آهنگ علیرضا افتخاری پیام جانان
Download Music Alireza Eftekhari Payame Janan

آهنگ علیرضا افتخاری بنام پیام جانان

سلامم را جوا بی ده که درشهرتو مهما نم

دریافت آهنگ علیرضا افتخاری پیام جانان

متن آهنگ پیام جانان از علیرضا افتخاری

سلامم را جوابی ده که درشهرتو مهمانم

Salamam ra javabi deh k dar shahreto mehmanam

سلامم را جوابی ده که درشهرتو مهمانم

Salamam ra javabi deh k dar shahreto mehmanam

غبارم را بیفشان تا بپایت جان برافشانم

Ghobaram ra biafshan ta bepayat jan bar afshanam

بپرس ازخود کجا بود ی کجا هستی چه میجویی
بپرس ازخود کجا بود ی کجا هستی چه میجویی
نگاهم کن چه میگو یم سخن بشنو چه میخوا نم
دلم گوید سخن با تو چنین روشن که من با تو
دلم گوید سخن با تو چنین روشن که من با تو
صفای ا ین چمن با تو بیا مرغ سخن را نم
درآن ساحل چه میگردی
ازآن دریا چه آوردی
درآن ساحل چه میگردی
ازآن دریا چه آوردی
به شهرخویشتن بازآ که من پیغام جا نا نم
به شهرخویشتن بازآ که من پیغام جا نا نم

ترانه آهنگ پیام جانان از علیرضا افتخاری

به گلبا نگ جهان تا بم

ه گلبا نگ جهان تا بم
چه آ تشهاست در د لها
نمیگیرد چرا در تو
چرا در تو
چرا در تو
نمیگیرد چرا در تو
نمیدانم
نمیدانم
در آن ساحل چه میگردی
از آن دریا چه آورد ی
به شهرخویشتن بازآ که من پیغام جا نا نم
به شهرخویشتن بازآ که من پیغام جا نا نم

مطلب دریافت آهنگ علیرضا افتخاری پیام جانان توسط سایت پریان موزیک دریافت آهنگ جدید | پریان موزیک ایجاد شده است.