دریافت آهنگ دنگ شو سیاهی

دریافت آهنگ دنگ شو سیاهی


دریافت آهنگ دنگ شو سیاهی

Download Music Dang Show Siahi

آهنگ دنگ شو بنام سیاهی

ما ترک سر بگفتیم تا دردسر نباشد

غیر از خیال جانان در جان و سر نباشد

دریافت آهنگ دنگ شو سیاهی

متن آهنگ سیاهی از دنگ شو

ما ترک سر بگفتیم تا دردسر نباشد

ma tarke sar begoftim ta dardesar nabashad

غیر از خیال جانان در جان و سر نباشد

gheyr az khiyale janan dar jano sar nabashad

در روی هر سپیدی خال سیاه دیدم

بالاتر از سیاهی رنگی دگر نباشد

شرحت کسی نداند وصفت کسی نخواند

همچون تو ماه سیما در بحر و بر نباشد

سعدی به هیچ معنی چشم از تو برنگیرد

تا از نظر چه خیزد کاندر نظر نباشد

ما ترک سر بگفتیم تا دردسر نباشد

ma tarke sar begoftim ta dardesar nabashad

غیر از خیال جانان در جان و سر نباشد

gheyr az khiyale janan dar jano sar nabashad

ترانه آهنگ سیاهی از دنگ شو

در روی هر سپیدی خال سیاه دیدم

بالاتر از سیاهی رنگی دگر نباشد

شرحت کسی نداند وصفت کسی نخواند

همچون تو ماه سیما در بحر و بر نباشد

سعدی به هیچ معنی چشم از تو برنگیرد

تا از نظر چه خیزد کاندر نظر نباشد

ما ترک سر بگفتیم تا دردسر نباشد

ma tarke sar begoftim ta dardesar nabashad

غیر از خیال جانان در جان و سر نباشد

gheyr az khiyale janan dar jano sar nabashad

مطلب دریافت آهنگ دنگ شو سیاهی توسط سایت پریان موزیک دریافت آهنگ جدید | پریان موزیک ایجاد شده است.