دریافت آهنگ حبیب خانه کوچک

دریافت آهنگ حبیب خانه کوچک


دریافت آهنگ حبیب خانه کوچک

Download Music Habib Khane Kochak

آهنگ حبیب بنام خانه کوچک

تو به من خند یدی و نمی دانستی 

من به چه دلهره از باغچه همسایه

دریافت آهنگ حبیب خانه کوچک

متن آهنگ خانه کوچک از حبیب

تو به من خند یدی و نمی دانستی

من به چه دلهره از باغچه همسایه

سیب را دزدیده ام

تو به من خندیدی و نمی دانستی

من به چه دلهره از باغچه

همسایه سیب را دزدیده ام

باغبان از پی من تنددوید

سیب را دست تو دید

غضب آلودی به من کرد نگاه

سیب دندان زده از دست تو افتاد به خاک

سیب دندان زده از دست تو افتاد به خاک

تو رفتی و هنوز سالهاست که

در گوش من آرام آرام

خش خش گامهای تو تکرار کنان

می دهد آزارم و

midahad azaramo

من اندیشه کنان غرق

man andishe konan

این پندارم که چرا

in pendaram ke chera

خانه کوچک ما سیب نداشت

khane kochake ma sib nadasht

خانه کوچک ما سیب نداشت

khane kochake ma sib nadasht

تو به من خندیدی و نمی دانستی

من به چه دلهره از باغچه

همسایه سیب را دزدیده ام

تو به من خندیدی و نمی دانستی

من به چه دلهره از باغچه

همسایه سیب را دزدیده ام

باغبان از پی من تند دوید

سیب را دست تو دید

غضب آلودی به من کرد نگاه

سیب دندان زده از دست تو افتاد به خاک

سیب دندان زده از دست تو افتاد به خاک

تو رفتی و هنوز سالهاست که

در گوش

من آرام آرام

خش خش گامهای تو تکرار کنان

می دهد آزارم و

midahad azaramo

من اندیشه کنان غرق

man andishe konan

این پندارم که چرا

in pendaram ke chera

خانه کوچک ما سیب نداشت

khane kochake ma sib nadasht

خانه کوچک ما سیب نداشت

khane kochake ma sib nadasht

ترانه آهنگ خانه کوچک از حبیب

سیب دندان زده از دست تو افتاد به خاک

سیب دندان زده از دست تو افتاد به خاک

تو رفتی و هنوز سالهاست که

در گوش

من آرام آرام

خش خش گامهای تو تکرار کنان

می دهد آزارم و

midahad azaramo

من اندیشه کنان غرق

man andishe konan

این پندارم که چرا

in pendaram ke chera

خانه کوچک ما سیب نداشت

khane kochake ma sib nadasht

خانه کوچک ما سیب نداشت

khane kochake ma sib nadasht

مطلب دریافت آهنگ حبیب خانه کوچک توسط سایت پریان موزیک دریافت آهنگ جدید | پریان موزیک ایجاد شده است.