دریافت آهنگ حبیب بنی آدم

دریافت آهنگ حبیب بنی آدم


دریافت آهنگ حبیب بنی آدم

Download Music Habib Bani Adam

آهنگ حبیب بنام بنی آدم

بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند

چو عضوی به درد اورد روزگار نماند دگر عضوها را قرار

دریافت آهنگ حبیب بنی آدم

متن آهنگ بنی آدم از حبیب

بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند

bani adam azaye yekdigarand ke dar afarinesh ze yek goharand

چو عضوی به درد اورد روزگار نماند دگر عضوها را قرار

cho ozvi be dard avarad rozegar namanad degar ozvhara gharar

تو کز محنت دیگران بی غمی نشاید که نامت نهند ادمی

چو عضوی به درد آورد روزگار نماند دگر عضوها را قرار

cho ozvi be dard avarad rozegar namanad degar ozvhara gharar

بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند

bani adam azaye yekdigarand ke dar afarinesh ze yek goharand

ترانه آهنگ بنی آدم از حبیب

تو کز محنت دیگران بی غمی نشاید که نامت نهند ادمی

چو عضوی به درد آورد روزگار نماند دگر عضوها را قرار

cho ozvi be dard avarad rozegar namanad degar ozvhara gharar

بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند

bani adam azaye yekdigarand ke dar afarinesh ze yek goharand

مطلب دریافت آهنگ حبیب بنی آدم توسط سایت پریان موزیک دریافت آهنگ جدید | پریان موزیک ایجاد شده است.