دریافت آهنگ بابک رادمنش بهار آمد

دریافت آهنگ بابک رادمنش بهار آمد


دریافت آهنگ بابک رادمنش بهار آمد

Download Music Babak Radmanesh Bahar Amad

آهنگ بابک رادمنش بنام بهار آمد

درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد

نهال دشمنی بر کن نهال دشمنی بر کن که رنج بیشمار آرد

دریافت آهنگ بابک رادمنش بهار آمد

متن آهنگ بهار آمد از بابک رادمنش

درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد

نهال دشمنی بر کن نهال دشمنی بر کن که رنج بیشمار آرد

نهال دشمنی بر کن که رنج بیشمار آرد

بهار آمد ، بهار آمد

bahar amad bahar amad 

به دشت و صحرا گل ببار آمد

be dasht o sahra gol bebar amad

به دشت و صحرا گل ببار آمد

be dasht o sahra gol bebar amad

نسیم خوش عطر سبزه زار به هر شهر و دیار آمد

بهار آمد ، بهار آمد

bahar amad bahar amad 

به دشت و صحرا گل ببار آمد

be dasht o sahra gol bebar amad

به دشت و صحرا گل ببار آمد

be dasht o sahra gol bebar amad

در این فصل جان فزا ای دل ناله کمتر کن در باده ی عرفان عشق باور کن

طراوت بین در شکوفه ها شبنم گل ها با نمنم باران یاد یاور کن

بهار آمد ، بهار آمد

bahar amad bahar amad 

به دشت و صحرا گل ببار آمد

be dasht o sahra gol bebar amad

به دشت و صحرا گل ببار آمد

be dasht o sahra gol bebar amad

گل و گلشن جلوه ها دارد به دل شوق زندگی آرد

عطر گل پیچیده در باغ و بستان ها

بلبل بچهد غزال خوان شد که هنگام عهد و پیمان شد

بلبل بچهد غزال خوان شد که هنگام عهد و پیمان شد

بهار آمد ، بهار آمد

bahar amad bahar amad 

به دشت و صحرا گل ببار آمد

be dasht o sahra gol bebar amad

به دشت و صحرا گل ببار آمد

be dasht o sahra gol bebar amad

سوی محبوبش عاشق عمری در انتظار آمد

سوی محبوبش عاشق عمری در انتظار آمد

به سوی گل به سوی گل بلبل دلداده بی قرار آمد

بهار آمد ، بهار آمد

bahar amad bahar amad 

به دشت و صحرا گل ببار آمد

be dasht o sahra gol bebar amad

به دشت و صحرا گل ببار آمد

be dasht o sahra gol bebar amad

ترانه آهنگ بهار آمد از بابک رادمنش

به دشت و صحرا گل ببار آمد

be dasht o sahra gol bebar amad

سوی محبوبش عاشق عمری در انتظار آمد

سوی محبوبش عاشق عمری در انتظار آمد

به سوی گل به سوی گل بلبل دلداده بی قرار آمد

بهار آمد ، بهار آمد

bahar amad bahar amad 

به دشت و صحرا گل ببار آمد

be dasht o sahra gol bebar amad

به دشت و صحرا گل ببار آمد

be dasht o sahra gol bebar amad

مطلب دریافت آهنگ بابک رادمنش بهار آمد توسط سایت پریان موزیک دریافت آهنگ جدید | پریان موزیک ایجاد شده است.