دادگاه قانون اساسی زیمبابوه رئیس جمهور جدید را تایید کرد


دادگاه قانون اساسی زیمبابوه پیروزی «امرسون امنانگاگوا» در انتخابات ریاست جمهوری این کشور را تایید کرد.

با رای دادگاه قانون اساسی در روز جمعه، پیروزی امنانگاگوا در انتخابات ریاست جمهوری تایید شده و ادعای مخالفان مبنی بر تقلب در انتخابات رد شد.

به گزارش نامه نيوز، زیمبابوه روز ۹ مرداد نخستین انتخابات ریاست جمهوری را از زمان کناره‌گیری رابرت موگابه ۹۴ ساله که حدود چهل سال قدرت را در اختیار داشت، برگزار کرد.

امنانگاگوا موفق شد با اختلاف کمی پیروز انتخابات شود.