خاص‌ترین زمین چمن دنیا! / عکس

خاص‌ترین زمین چمن دنیا! / عکس
این ورزشگاه زیبا برای روستایی ۵۰۰ نفره در یکی از جزایر نروژ ساخته شده است.