حمله شدید موتلفه به دولت روحانی/ تفکر پوسیده، ناکارآمد، مدیران خسته و….


محمد نبی حبیبی گفت: در پشت پرده بی‌عملی دولت تفکری پوسیده، ناکارآمد، ناکاربلد وجود دارد که حل مشکلات را با مذاکره و نهایتا تسلیم در برابر دشمن می‌بیند.

به گزارش پریان، محمد نبی حبیبی دبیرکل این حزب گفت:

*امروز بدون اینکه FATF عضویت ما را بپذیرد ما یکسویه به تعهدات خود عمل می‌کنیم

*لایحه مربوط به CFT پازل توطئه های دشمن علیه ملت ایران را تکمیل خواهد کرد

*دولت به پیشنهادات فعالان اقتصادی و سیاسی برای حل مشکلات کشور اعتنایی ندارد و حتی به پیشنهادات کارشناسی داخل دولت هم بی اعتنا است

*در پشت پرده بی‌عملی دولت تفکری پوسیده، ناکارآمد، ناکاربلد وجود دارد که حل مشکلات را با مذاکره و نهایتا تسلیم در برابر دشمن می‌بیند

*مدیران خسته، بسته و بی برنامه دولت مرد این دوران نیستند

*FATF مشکل ما را در مبادلات پولی حل نمی‌کند اما مشکلات آمریکا در دسترسی به اطلاعات اقتصادی ما را حل می‌کند

*راهپیمایی اربعین نماد قدرت نرم اسلام برای مقابله با یزیدیان زمان است