حمایت انجمن پلاستیک آلمان از برجام


انجمن لاستیک و پلاستیک آلمان از اقدامات اتحادیه اروپا در خصوص برجام حمایت کرد.

 انجمن لاستیک و پلاستیک آلمان اعلام کرد: از اقدامات اتحادیه اروپا برای حمایت از شرکت‌های فعال در ایران در برابر تحریم‌های آمریکا حمایت می‌کند.

به گزارش پریان مدیرعامل این اتحادیه طی بیانیه‌ای تاکید کرد: ما معتقدیم که چنین تصمیمات بنیادین اتحادیه اروپا برای مقابله نهایی با مشکل اعمال تحریم‌های فرامرزی، نظیر تحریم‌های آمریکا علیه ایران، درست است. این بیانیه در پس تصمیم اتحادیه اروپا برای اجرای قانون حمایت از شرکت‌های اروپایی در برابر تحریم‌های آمریکا از سوی انجمن لاستیک و پلاستیک آلمان منتشر شد.