حامد بهداد: در زمانه‌ای که «فردین» در سینما بود، آقای «انتظامی» هيچ‌جا نبود/فیلم

حامد بهداد: در زمانه‌ای که «فردین» در سینما بود، آقای «انتظامی» هيچ‌جا نبود/فیلم
حامد بهداد: در زمانه‌ای که «فردین» در سینما بود، آقای «انتظامی» هيچ‌جا نبود/فیلم