توصیه احمدی‌نژاد برای ۴شنبه‌سوری!ضمیمه طنز «بی قانون» امروز نیز با واکنش به برخی اخبار و افراد منتشرشد.