توافق اعضای اوپک برای لزوم پایبندی کامل به توافق قبلی


نیوزنگار رویترز، ارنست شیدر، درحالی‌که مذاکرات اوپک پشت در‌های بسته ادامه دارد، از وین توییت کرده است که وزیران اوپک در مورد این‌که چگونه همه اعضا در مورد سقف تولید توافق شده در ۲۰۱۶ پایبندی ۱۰۰ درصدی پیدا کنند، مذاکره می‌کنند.

 رویترز از منابع خود در جلسه سران اوپک نیوز داد: وزیران اوپک در مورد این‌که چگونه همه اعضا در مورد سقف تولید توافق شده در ۲۰۱۶ پایبندی ۱۰۰ درصدی پیدا کنند، مذاکره می‌کنند.

به گزارش پریان از  گاردین، نیوزنگار رویترز، ارنست شیدر، درحالی‌که مذاکرات اوپک پشت در‌های بسته ادامه دارد، از وین توییت کرده است که وزیران اوپک در مورد این‌که چگونه همه اعضا در مورد سقف تولید توافق شده در ۲۰۱۶ پایبندی ۱۰۰ درصدی پیدا کنند، مذاکره می‌کنند.