توئیت بعیدی‌نژاد پس از دستگیری متعرضان به سفارت ایران در لندن


سفیر ایران بعد از دستگیری متعرضان به سفارت ایران در لندن نوشت: هنوز از احتمال حضور افراد دیگری از این فرقه در اطراف ساختمان اطمینان وجود ندارد.

به گزارش پریان بعیدی‌نژاد پس از دستگیری متعرضان در توئیتی نوشت:

۴ متعرض توسط پلیس دستگیر و با ماشین به ایستگاه پلیس یرده شدند. هنوز از احتمال حضور افراد دیگری از این فرقه در اطراف ساختمان اطمینان وجود ندارد.