تصویر دیده نشده از قلعه تاریخی بردوک

تصویر دیده نشده از قلعه تاریخی بردوک


قلعه تاریخی بردوک در شهرستان ارومیه و استان آذربایجان غربی قرار دارد. قلعه نزدیک کوه‌ های مرزی ایران و ترکیه قرار گرفته.
این قلعه زیبا متعلق به دوره صفوی است.