تصاویری از ضرب و شتم شدید زن فلسطینی به دست نظامیان اسرائیل

تصاویری از ضرب و شتم شدید زن فلسطینی به دست نظامیان اسرائیل
نظامیان اسرائیلی که به قصد تخریب روستای خان الاحمر در شرق قدس به این روستا یورش برده بودند با ساکنان آن درگیر شدند