تصاویری از برگزیدگان مسابقه عکاسی کمدی حیوانات‎

تصاویری از برگزیدگان مسابقه عکاسی کمدی حیوانات‎
فینالیست های مسابقه عکاسی کمدی حیوانات ۲۰۱۸ مشخص شدند.