تبریک خاص مهاجم سنگالی استقلال به مردم ایران +فیلم

تبریک خاص مهاجم سنگالی استقلال به مردم ایران +فیلم
مامه بابا تیام، مهاجم استقلال عید نوروز را با زبان فارسی به مردم ایران تبریک گفت.