بهترین اتفاق سال ۹۶ از نگاه سخنگوی شورای نگهبان


سخنگوی شورای نگهبان نابودی خلافت خودخوانده داعش در عراق و سوریه را از بهترین اخبار و اتفاقات سال گذشته برشمرد.

به گزارش پریان عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در گفت وگو با نیوزگزاری دانشجو، با اشاره به بدترین اتفاقات سال گذشته، اظهار داشت:زلزله های متعدد در کشور و به ویژه زلزله کرمانشاه، غرق شدن کشتی سانچی و سقوط هواپیمای آسمان از جمله حوادث ناگوار سال ۹۶ بود که نه تنها ما بلکه احساسات همه مردم شریف را جریحه دار کرد.

وی همچنین نابودی خلافت خودخوانده داعش در عراق و سوریه را از بهترین اخبار و اتفاقات سال گذشته برشمرد و خاطرنشان کرد: این موضوع نیوز خوبی برای همه مردم منطقه بود که همه مردم مظلوم منطقه را خوشحال و دشمنان را ناراحت کرد و امیدواریم  این پیروزی همچنان باقی بماند.