برجام تامین کننده امنیت است

برجام تامین کننده امنیت است


«فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه پس از نشست وزیران امور خارجه ۲۸ کشور عضو این اتحادیه، با تاکید بر عزم دولت‌های اروپایی برای حفظ برجام گفت: این توافق برای ما موضوعی امنیتی است.

به گزارش پریان وی ادامه داد: در نشست امروز سران اروپا بر موضع متحد در قبال حفظ برجام و تداوم کار روی ساز و کاری با هدف حمایت از سرمایه گذاری ها در ایران تاکید شد.

این نیوز تکمیل می شود..