بازگشت عتیقه‌های ایرانی از فرانسه / تصاویر

بازگشت عتیقه‌های ایرانی از فرانسه / تصاویر


شاهکارهای هنری دوران قاجار که حدود سه ماه با عنوان نمایشگاه «امپراطوری گلهای سرخ» در موزه لوور-لانس فرانسه به نمایش درآمده بود، روزچهارشنبه پس از بازگشت در تهران در معرض دید عموم گذاشته شد.