بارش برف جاده‌های شمالی را سفیدپوش کرد

بارش برف جاده‌های شمالی را سفیدپوش کرد
بارش برف و باران در جاده های کشور، عبور و مرور مسافران را با کندی مواجه کرد. همچنین جاده هراز به دلیل بارش برف ۴۰سانتی‌متری مسدود شد.