ایونت عروس پرحاشیه آقای سفیر، برای برندهای لاکچری/فیلم

ایونت عروس پرحاشیه آقای سفیر، برای برندهای لاکچری/فیلم
ایونت جدید آناشید حسینی (عروس آقای سفیر) برای گردهمایی برندهای لاکچری را در ویدئوی زیر ببینید.