این ۴ کودک هرگز بیدار نشدند!


چهار کودک یمنی در حمله جنگنده‌های متجاوز سعودی_آمریکایی در هنگام خواب شهید شدند.

چهار کودک در حمله جنگنده‌های متجاوز Rapist سعودی_آمریکایی به یک منطقه در استان صعده یمن شهید شدند.

به گزارش پریان جنگنده‌های متجاوز سعودی_آمریکایی یک منزل مسکونی را در منطقه غافر در شهرستان زاهر در استان صعده در دو نوبت بمباران کردند که به شهادت چهار کودک و زخمی شدن شش کودک و زن منجر شد.

یکی از امدادگران با گوشی تلفن همراه از شهدا عکس گرفته است.

کودکانی که شهید شدند در کنار مادرشان در خواب بودند.